Tři ocenění pro žáky Střední průmyslové školy Tachov

Již 9. ročník tradiční soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje se konal dne 3. 2. 2022. S ohledem na epidemickou situaci byl také letošní ročník soutěže převeden do on-line prostředí. Soutěž vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni. Utkalo se celkem 13 středních škol v Plzeňském kraji, 32 soutěžních týmů, celkem 89 účastníků. Po slavnostním zahájení byly týmy rozděleny do tří on-line místností. V těchto místnostech byli kromě soutěžících přítomni také členové hodnotících komisí. Ti pokládali každému týmu k jim zaslané prezentaci 2 až 3 dotazy, na které soutěžní týmy musely ihned reagovat. Po skončení on-line diskuse proběhlo závěrečné hodnocení a vyhlášení výsledků on-line formou. Účastníci soutěže obdrželi tablety a poukázky v hodnotě 5 000, 3 000, 2 000 a 1 000 Kč nebo věcné ceny.

Za projekt Bon Bon Cobot obdrželi tablety žáci Nicholas Trevor Beauchamp, Jakub Tutsch, Mykhailo Boychuk a Denis Chotěnovský.

Za projekt Manipulátor obdrželi poukázku v hodnotě 5 000 Kč žáci Felix Sedláček, Daniel Jamriška, Teodor Pech a Jan Lukej.

Za projekt Bagr 2 obdrželi věcný dar žáci Jan Gális, Tomáš Svoboda, Jiří Kováč a Daniel Nauš.