1.ročník- 3.ročník

Žáci si kupují:

  • Sochrová Marie: Český jazyk a literatura (Literatura, Český jazyk, čtenářský deník, Cvičení z českého jazyka) [Fragment]
  • Hudcová Milada, Kubičíková Libuše: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium [Prometheus]
  • Moudrý Marek: Základy marketingu (učebnice pro studenta) [Computer Media]
  • Zlámal, Bačík, Bellová: Základy managementu [Computer Media]
  • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOŠ [Prometheus]
  • Zlámal J., Mendl Z.: Ekonomika podniku (Ekonomie nejen k maturitě 1. díl- obecná ekonomie, 2.díl – podniková ekonomie) [Computer Media]
  • Höppnerová Věra: Německý jazyk (Němčina pro jazykové školy nově – 1. a 2.díl) [Fraus]
  • Občanská nauka (bez konkrétní učebnice – pracuje se s pracovními texty)
  • Psychologie (Bez konkrétní učebnice – pracuje se s pracovními texty)
  • Účetnictví (Bez konkrétní učebnice)